Sortimentul de produse

Sortimentul oferit sunt produsele farmaceutice şi parafarmaceutice, incluzînd articole medicale, cosmetică curativă, produse de igienă şi îngrijirea bolnavilor, numărul cărora depăşeşte cifra de 5000 denumiri. Conform legislaţiei în vigoare din Moldova, este stabilită cota de 8% TVA la medicamente şi 20% la produsele parafarmaceutice. Deasemenea este stabilită cota maximă a adaosului comercial, care constituie pină la 15% în reţeaua en-gross şi pînă la 25% la realizarea cu amănuntul. Lunar se publică catalogul - oferta firmei cu întregul sortiment a produselor care se oferă, preţurile de achiziţe, informaţia despre produsele noi, diverse oferte şi concursuri pentru farmacii. Catalogul este distribuit de către agenţii noştrii atât în variantă tipar cât şi variantă electronică prin saitul nostru. Astfel comenzi pot fi effectuate cît prin telefon, cît şi direct prin poşta electronica (on-line).

Produsele farmaceutice includ:

  1. Produse farmaceutice şi homeopatice
  2. Plante şi ceaiuri medicinale
Produsele parafarmaceutice includ:
  1. Articole medicale:
    • Seringi de unicã folosinţã, sisteme pentru infuzii şi transfuzie a sîngelui, mănuşi de uz medical, emplastre, pansamente, bandaje, vatã, termometre, tonometre precum şi alte articole pentru îngrijirea a bolnavilor
    • Instrumente medicale
  2. Aditivi biologici activi şi ape minerale curative
  3. Cosmetica curativă şi produse igienice
  4. Vestimentaţie medicală