Valorile şi misiunea companiei

Sloganul „În sănătatea ta” reflectă valorile companiei Î.M. "RihPanGalFarma" SRL, fiind axate pe necesităţile fiecărui locuitor şi a întregii populaţiei Republicii Moldova:

  • Profesionalism
  • Etică
  • Calitate
  • Responsabilitate socială

Profesionalism

Succesul companiei noastre depinde de talentul şi dedicarea angajaţilor. În cadrul companiei sunt create condiţii optime de muncă şi dezvoltare profesională, este încurajat spiritul de echipă, precum şi flexibilitatea în toate activităţile, prin recompensarea performanţelor.

Etica

Activitatea companiei este guvernată de valorile profesiei farmacistului, exprimate în jurământul lui Hippocrates. Relaţiile noastre cu medici şi farmacişti sunt bazate pe principiile eticii şi deontologiei profesionale, având obiectul de bază - sporirea calităţii vieţii pacientului.

Calitate

Activitatea companiei Î.M.«RIHPANGALFARMA» SRL este determinată de cele mai înalte standarde internaţionale de calitate. Suntem mereu în proces de consolidare a eforturilor orientate spre creşterea continuă a calităţii şi diversităţii serviciilor pe care le oferim partenerilor noștri, majorînd indicii de calitate şi performanţă pe piaţa farmaceutică din Republica Moldova.

Responsabilitatea socială

În topul listei priorităţilor companiei, un loc aparte îi aparţine responsabilităţii sociale. Activitatea Î.M.«RIHPANGALFARMA» SRL este orientată nu doar spre asigurarea populaţiei cu medicamente calitative şi accesibile, dar şi participarea activă în diverse evenimente şi donaţii, orientate grupurilor social-vulnerabile. Prin sponsorizarea evenimentelor profesionale (congrese, conferinţe etc), precum şi susţinerea ştiinţei şi educaţiei farmaceutice şi medicale, Î.M.«RIHPANGALFARMA» SRL contribuie semnificativ la dezvoltarea acestor domenii, esenţiale pentru Republica Moldova.